Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu 10.06.2024.godine

Finalizirani su radovi predviđeni projektom obezbjeđenja građevinske jame te slijedi iskop     (zemljani radovi) i realizacija AB pozicija za vanjska / natkrivena parking mjesta. U sklopu izvođenja istih će biti angažovane firme za hidroizolaterske radove te razvod elektroinstalacija i instalacija vik-a.