Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu 01.07.2024.godine

Završene su  AB pozicije (zidovi, ploča)  za garažu predviđenu za vanjska / natkrivena parking mjesta. U toku je nastavak iskopa te potrebne pripreme za realizaciju podložnog betona i temeljne ploče objekta.