Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 27.12

Završeni su betonski zidovi na etaži trećeg sprata, kao i priprema, armiranje i betoniranje krovne ploče . U toku su zidarski radovi na drugoj etaži objekta kao i priprema za zidanje ratnih dimnjaka i ventilacija  na II i III etaži. U narednom periodu je planiran završetak izolaterskih radova na krovnoj površini objekta.