Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 27.08

Završen je dio planiranih AB potpornih zidova, završen iskop( zemljani radovi ) i realiziran podložni beton. U toku je priprema za hidroizolaterske radove, nakon čega slijedi izvedba AB kontra ploče.