Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 27.07

U toku je realizacija zemljanih radova te priprema za izvedbu AB potpornih zidova.