Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 24.11

Završeni su betonski zidovi na etaži prvog sprata, kao i priprema, armiranje i betoniranje podne ploče II sprata zajedno sa potrebnim radovima na razvodu instalacija. U toku je betoniranje AB zidova na II etaži, nakon čega slijede pripreme za izvedbu podne ploče III sprata.  U toku  su finalni radovi za završetak potpornih zidova te pripreme za početak zidarskih radova.