Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 24.10

Završeno je betoniranje pozicije 100 / AB ploče prizemlja te se izvode pripremni radovi za realizaciju zidova na ovoj etaži.