Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 24.02

Realiziran je nagibni beton na krovu i u toku su izolaterski radovi. Razvod elektroinstalacija i ViK-a je u toku na trećoj etaži objekta te se početkom naredne sedmice očekuje izvođenje malterisanja. Aktualni su i radovi na izvedbi vanjskog uređenja- iskopi i potrebna nasipanja oko objekta.