Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 21.03

Završeni su hidroizolaterski radovi na krovu te urađen nagibni beton na terasama posljednjoj etaži. Završeno je malterisanje na prvoj etaži objekta te se ovi radovi izvode u stanovima na trećem spratu. U toku je i razvod instalacija grijanja, nakon čega se očekuje realizacija estriha. Postavljena je aluminijska stolarija na poslovnom dijelu objekta / prizemlje. Završena je hidrantska mreža i postavka ormarića te je u toku montaža pojedinačnih vodomjera za svaki stan.