Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 19.09

Završena je izvedba potrebnih hidroizolaterskih radova, kao i temeljni razvodi instalacija – elektro i instalacija ViK-a. Nakon postavke armaturnog željeza realizirano je betoniranje kontra ploče , etaža suterena.