Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 19.01

Izvedeno je betoniranje krovne ploče objekta te pripadajući zidarski radovi i oblaganje termikom. U ovisnosti pd vremenskih uslova planirana je izrada nagibnog betona na krovu i terasama kao i početak izolaterskih radova. Završena je postavka vanjske PVC stolarije te je u toku razvod elektroinstalacija i ViK-a na prve dvije etaže objekta čime će biti stvoreni uvjeti za početak malterisanja.