Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 09.08

Završeno je priključenje objekta  objekta na elektroenergetsku mrežu te se vrši montaža vanjskih rasvjetnih tijela na fasadi, lođama i terasama u stanovima.   Parketarski radovi su u završnoj fazi, te uskoro očekujemo nastavak molersko-farbarskih radova ( druga ruka ). Postavka keramičkih pločica u stubišnom dijelu je finalizirana i trenutno su u toku molersko-farbarski radovi, nakon čega slijedi montaža unutarnjih ograda. Realizirana je ugradnja vanjskih ograda na lođama i terasama u stanovima, završena konstrukcija požarnog stepeništa,  kao i montaža planiranih klima uređaja u stanovima i poslovnim prostorima. U sklopu vanjskog uređenja u toku je postavka ivičnjaka i ploča, u suterenu objekta se postavlja hudroizolacija nakon čega slijedi ugradnja ferobetona.