Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 04.11

Izvedeni su betonski zidovi na etaži prizemlja, kao i priprema, armiranje i betoniranje podne ploče I sprata zajedno sa potrebnim radovima na razvodu instalacija. Završen je dio potpornih zidova na istočnoj strani parcele te je u toku priprema za narednu fazu ove vrste radova.