Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

Stanje na gradilištu – 04.10

Realizirana je postavka armaturnog željeza i oplate za betoniranje AB zidova na etaži suterena nakon čega slijede pripreme za izradu AB ploče prizemlja.