22
feb

Stanje na datum 21.02.2021

Finalizirano je betoniranje podne ploče prvog sprata te pripadajući zidovi na ovoj etaži . U toku je postavka oplate i armature za izvedbu drugog dijela podne ploče drugog sprata, prvi dio je već betoniran u prethodnom periodu. Uporedo sa izvođenjem ove vrste radova firme angažovane na izvedbi elektroinstalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije rade sve potrebne pripreme za izvođenje instalaterskih radova/ polaganje bužira , ostavljanje adekvatnih prodora za postavku cijevi i slično.