08
jan

Stanje na datum 08.01.2021

U toku je finalna faza izvođenja AB zidova na etaži prizemlja te priprema za podnu plocu prvog sprata. Izvrseno je nasipanje tamponskog materijala ispred objekta.