01
feb

Stanje na datum 01.02.2021.godine

Završene su pripremne aktivnosti za betoniranje drugog dijela podne ploče prvog sprata te su u toku i pripreme za realizaciju nastavka AB zidova.Organizirano je i izvedeno nasipanje tamponskog materijala oko objekta.