Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba

NAŠI OBJEKTI

TRADICIJA U IZGRADNJI OD 2008

„ARMONIA“ – Šip

Gradnja objekta je započela u augustu 2022. godine a radovi su završeni u agustu 2023. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

11 STANOVA I 4 POSLOVNA PROSTORA
45,00 m² – 130,00 m²

„CONSTANZA“ – Skenderija

Gradnja objekta je započela u novembru 2020. godine a radovi su završeni u augustu 2021. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

7 STANOVA   |   47,55 m² – 71,02 m²
„CONFIDENZA“ – Šip

Gradnja objekta je započela u septembru 2019. godine a radovi su završeni u julu 2020. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

17 STANOVA I 1 POSLOVNI APARTMAN
47,00 m² – 113,00 m²
„BELLEZZA“- Malta

Gradnja objekta je započela u maju 2018. godine a radovi su završeni u decembru 2019. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

20 STANOVA   |   25,00 m² – 75,00 m²
„SPLENDIDO“ – Malta

Gradnja objekta je započela u maju 2016. godine a radovi su završeni u decembru 2016. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

6 STANOVA   |   47,00 m² – 95,00 m²
„FIORITURA“ – Mejtaš

Gradnja objekta je započela u maju 2015. godine a radovi su završeni u septembru 2015. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

6 STANOVA   |   36,00 m² – 65,00 m²
„SOLEGGIATO“ -Grbavica

Gradnja objekta je započela u julu 2014. godine a radovi su završeni u novembru 2014. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

8 STANOVA   |   36,00 m² – 77,00 m²
„CUORE“ – Bjelave

Gradnja individualnog objekta je započela u januaru 2014. godine a radovi su završeni u julu 2014. godine.

KUĆA
„ALLEGRIA“ Dobrinja

Gradnja objekta je započela u aprilu 2013. godine a radovi su završeni u decembru 2013. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

16 STANOVA   |   26,00 m² – 150,00 m²

POSLOVNI PROSTOR |   450,00 m² 

„AMORE“ – Dobrinja

Gradnja objekta je započela u maju 2012. godine a radovi su završeni u decembru 2012. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

16 STANOVA   |   47,00 m² – 73,00 m²
„RIDERE“ – Dobrinja

Gradnja objekta je započela u maju 2011. godine a radovi su završeni u decembru 2011. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

16 STANOVA   |   43,00 m² – 68,00 m²
„MODERNA“ – Dobrinja

Gradnja objekta je započela u aprilu 2010. godine a radovi su završeni u novembru 2010. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

14 STANOVA   |   34,00 m² – 105,00 m²
„BELLA CASA“-Dobrinja

Gradnja objekta je započela u martu 2008. godine a radovi su završeni u martu 2009. godine.

Svi stanovi u zgradi su prodati.

32 STANOVA   |   38,00 m² – 90,00 m²