Tradicija u izgradnji od 2008.

Igmanska 15, 71000 Sarajevo
+387 33 720 790
info@successo.ba
BROJ
VRSTA
SPRAT
POVRŠINA
ORIJENTACIJA
STATUS
3.1.
STAN
M
129.35 m2
SI&JI&JZ
DOSTUPAN
3.2.
STAN
M
94.71 m2
SZ&JZ&SI
DOSTUPAN
BROJ
3.1.
VRSTA
STAN
SPRAT
M
POVRŠINA
129.35 m2
ORIJENTACIJA
SI&JI&JZ
STATUS
DOSTUPAN
BROJ
3.2.
VRSTA
STAN
SPRAT
M
POVRŠINA
94.71 m2
ORIJENTACIJA
SZ&JZ&SI
STATUS
DOSTUPAN