Slike iz više dijelova

Slike iz više dijelova

Slike u tri ili više dijelova su sve popularnije u našim interijerima. Najveći efekat postižu kada su okačene jedna pored druge, iako to
nije obavezno pravilo. Postoje one na kojima je jedna fotografija podjeljena na više dijelova, ali isto tako i više njih, potpuno različitih,
ali ipak sa zajedničkom temom.