"Amore"- Dobrinja

"Amore"- Dobrinja

Objekat "Amore" Dobrinja je zapravo nastavak izgradnje objekta „Ridere“ jer je bilo riječ o objektu koji je izgrađen u okviru dvije faze radova. Gradnja je izvršena na istoj lokaciji, korišteni su identični materijali te su objekti svojim bočnim stranama u kontaktu i nakon završetka radova izgledaju kao jedinestvena cjelina. Objekat „Amore“ ima šesnaest stanova koji su podijeljeni u dva stubišna ulaza površina 47-73 m2. Ponovno smo odgovorili na tražnju tržišta te napravili izmjenu na način da smo Kupcima ponudili i stambene jedinice površine 55 m2 sa dvije spavaće sobe. U hodnicima nismo realizirali ostave jer se Kupcima taj prostor činio bolje iskoristiv za ugradnju ugradbenog / američkog plakara i slično. Posebnost ovog projekta je u tome da je svaki veći stan dobio i balkon veće površine a ponovno smo izvršili i realizaciju parking mjesta sa rampicama za zatvaranje. Nismo vršili neke velike promjene glede korištenih materijala u odnosu na materijale koji su korišteni prilikom izgradnje objekta „Ridere“ jedina razlika je ugradnja plinskih bojlera „Viessman„ namjesto branda „Vaillant“ što predstavlja pomak ka još kvalitetnijem načinu djelovanja. Kao i u slučaju izgradnje prethodnih objekata i ovaj projekat je završen prije planiranog roka te su neke porodice uselile i mjesec dana prije nego je to bilo definisano kupoprodajnim ugovorom – 15.01.2013.godine. Objekat je izgrađen u periodu 01.05.2012. godine - 01.12.2012. godine te su sve stambene jedinice prodate dva mjeseca prije završetka radova.