"Bella Casa" - Dobrinja

"Bella Casa" - Dobrinja

Stambeni kompleks "Bella Casa" Dobrinja je naš prvi poduhvat u sferi gradnje – investiranja u stambene objekte za tržište nekretnina. U svome sastavu ima svega trideset i dvije stambene jedinice kvadrature 38 do 90 m2. Stanovi su oblikovani tako da zadovoljavaju potrebe za smještaj i lagodno uživanju u domu za porodice raznovrsne brojnosti. Ugrađeni matrijali i oprema u urbanom stilu su privukli pažnju mahom mlađe populacije no i naši stanari u “ozbiljnijim godinama” su svakako prepoznali kvalitet te specifičnost objekta zatvorenog tipa sa privatnim dječijim igralištem te ugrađenim alarmnim sistemom, vatrodojavom, protuprovalnim vratima, keramikom i sanitarijama vrhunske kvalitete. Ovaj objekat je predstavljao spoj sigurnosne komponente, ali i estetske izvedbe u vidu ravnog krova, asimetričnih balkonskih površina, natpisa sa imenom objekta i zadržanih zelenih površina. Činjenica da njihovi mališani mogu na bezbjednom mjestu provoditi vrijeme u zaigranim trenucima sa vršnjacima utjecala je na opredjeljenje većine Kupaca da izaberu i izvrše kupnju stana u objektu “Bella Casa” unatoč činjenici da na tržišti postoje mnogobrojne građevine ovoga karaktera. Objekat je izgrađen u periodu 01.03.2008. godine - 01.03.2009. godine te su u ovome trenutku sve stambene jedinice prodate.